Podmínky objednávání

Základní ustanovení

Povinností zákazníka, který si chce objednat produkty LIS, je seznámit se před započetím objednávání s těmito podmínkami a reklamačním řádem.

Pro správné zobrazování dat doporučujeme používat internetový prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

I. Objednání produktů LIS

Pro objednání produktů LIS je nutné se zaregistrovat a vyplnit všechna povinná pole.

Ceny za produkty LIS jsou uvedené včetně příslušné DPH.

Potvrzená a odeslaná objednávka je považována za závaznou. Pokud se zákazník rozhodne po jejím odeslání objednávku změnit, musí tak učinit co nejdříve e-mailem, telefonem nebo faxem. Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit zboží. V takovémto případě je zákazník vyrozuměn co nejdříve e-mailem.

II. Dodání a platba

Objednané produkty jsou dodány zákazníkovi výhradně prostřednictvím České pošty. Za případné nedostatky v poskytovaných službách České pošty neneseme žádnou zodpovědnost.

Zboží je zasíláno společně s fakturou na adresu určenou zákazníkem co nejdříve, obvykle však do tří dnů. Jestliže objednané zboží není momentálně na skladě, je zasláno okamžitě po jeho dodání na sklad. O termínu dodání je zákazník informován e-mailem.

III. Reklamace vadného zboží

V případě reklamace postupuje zákazník podle Reklamačního řádu.

IV. Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů v Objednávkovém systému se Řízení letového provozu České Republiky, státní podník (dále jen „Prodávající“) řídí  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Objednáním prostřednictvím Objednávkového systému zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v požadovaném rozsahu (jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa, společnost, IČ, DIČ, kontaktní telefon a e-mail). Zákazník má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů prostřednictvím e-mailu odeslaného na níže uvedené kontakty. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní  údaje jsou považovány za důvěrné a zavazuje se zpracovávat je pouze za účelem provedení obchodních operací spojených s prodejem publikací a map LIS (uložení v zákaznické databázi, fakturace a dodání zásilky). Osobní údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.   

Detailnější dotazy k problematice ochrany osobních údajů či požadavky na uplatnění práva subjektu údajů lze uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, Mgr. Bohdana Koverdynského na e-mailové adrese dpo@ans.cz, případně telefonicky na čísle 220 37 2129.

V. Kontakt

Své dotazy či připomínky zasílejte na e-mailové adresy cernas@ans.cz a macurova@ans.cz, případně nás kontaktujte telefonicky na číslech 220 372 833 nebo 220 372 835. 


Tyto podmínky objednávání platí od 25. 5. 2018.